O nás

Stručně o nás

Agentura domácí péče Soukromá Ošetřovatelská Služba – SOS s.r.o. byla založena PhDr. Danou Vašíčkovou v roce 1997, jako nestátní zdravotnické zařízení, s cílem poskytovat kvalitní domácí péči pro oblast Plzeň – město.

Sídlo agentury je přímo v budově polikliniky na Slovanech, což umožňuje velmi úzkou spolupráci s praktickými lékaři. Je zde dispečink pro telefonický i osobní kontakt pacientům, rodinám.

V domácí zdravotní péči SOS s.r.o. jsou dodržovány ošetřovatelské standardy standardy kvality zaměřené na lidský, profesionální i odborný přístup našich sester k pacientům, na dodržování práv pacientů, jejich soukromí apod.

Certifikáty

Soukromá Ošetřovatelská Služba – SOS s.r.o.
získala CERTIFIKÁT KVALITY

SOS získala dne 22.9.2011 jako první a jediná domácí péče v ČR certifikát o akreditaci. Úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise o.p.s. a prokázala tak poskytování kvalitní a bezpečné péče o pacienty. V tomto šetření získala 9,9 bodu z maximálně 10 možných.

Spojená akreditační komise o.p.s. akreditovala SOS podle národních akreditačních standardů pro ambulantní zdravotnická zařízení. SOS je tak první a jedinou domácí péčí v ČR s tímto certifikátem. Udělení certifikátu o akreditaci, který zaručuje vysokou kvalitu poskytované péče, bylo vyvrcholením dlouhodobého úsilí celého kolektivu domácí péče.

Garancí kvality SOS je i další získaný certifikát kvality, tentokrát dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001: 2009 ze dne 3.11.2011. Na základě vykonaného auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy, potvrzeno zavedení a používání systému managementu kvality v oboru domácí péče.

Napište nám

Domácí péče

Copyright © 2023 SOS s.r.o.

Tvorba webových stránek - Plzeň