Co poskytujeme

Domácí péče Veškeré výkony jsou dle ordinace ošetřujícího lékaře hrazeny zdravotní pojišťovnou:

 • Odběry krve a biologického materiálu
 • Aplikaci injekcí,i.m., s.c., aplikace insulinu včetně zácviku, aplikace infúzí a dalších forem léčiv
 • Měření TK, teploty, příjmu a výdeje tekutin, glykémie
 • Příprava a podání léků u klientů s psychickým onemocněním
 • Aplikace inhalací
 • Převazy ran
 • Převazy bércových vředů
 • Převazy dekubitů, jejich prevence
 • Péče o stomie
 • Péče o katetry, cévkování, klysma
 • Péči o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu včetně nácviku, sledování stavu
 • Péči o dialyzované klienty
 • Péči o onkologicky nemocné
 • Komplexní zdravotní péče o imobilní klienty, polohování
 • Domácí hospicová péče
 • Ošetřovatelská rehabilitace – mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze
 • Specializovaná rehabilitační péče fyzioterapeutem – po TEP, CMP, úrazu…..
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek zdarma
 • a dále dle Vašich požadavků

Napište nám

Domácí péče

Copyright © 2023 SOS s.r.o.

Tvorba webových stránek - Plzeň